Uchádzač

    Podľa hodnotenia ARRA sa PF KU umiestnila v celoslovenskom porovnaní pedagogických fakúlt na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie.
    Uchádzač