Ekonomické vedy

    V oblasti hodnotenia Ekonomické vedy sa fakulta umiestnila v lepšej polovici z 21 hodnotených fakúlt/univerzít. V profile kvality svetovej literatúry fakulta dosiahla najvyššie hodnotenie spolu s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aj napriek takmer 10-násobne nižšiemu počtu zamestnancov oproti fakulte SPU.