Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0748/20
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:PaedDr. Mária Karasová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie