Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0806-2
  Publikácia na stiahnutie: hrcova_pristupy_v_komplexnej_podpore_deti_a_ziakov.pdf (1.27M)
  Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím