Prevencia posturálneho zdravia žiakov pohybovou aktivitou

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0427/22
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
    Zahraničný projekt:nie