Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Česká republika)
  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464.
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
  Spoluriešitelia:

  PaedDr. Mária Vargová, PhD., doc. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., Mgr. Jozef Benyak, PhD.

  Zahraničný projekt:nie