Spolupráca Pedagogickej fakulty KU a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

  Spolupráca Pedagogickej fakulty KU a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

  Na základe Dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Katolíckou univerzitou a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody sa uskutočnili v marci a apríli v obidvoch organizáciách viaceré...
  Deň sociálnej práce 2024

  Deň sociálnej práce 2024

  Svetový deň sociálnej práce sa tradične slávi každý rok v tretí marcový utorok. 19. marca sa k jeho oslave pripojila aj Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku
  Svetový deň sociálnej práce 2024

  Svetový deň sociálnej práce 2024

  Podujatie k Svetovému dňu sociálnej práce
  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov
  Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  V rámci Európskeho týždňa testovania na pohlavne prenosné ochorenia sa v pondelok 20. 11. 2023 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo podujatie "Bezpečnosť...
  Nový akademický rok, noví študenti z celého sveta

  Nový akademický rok, noví študenti z celého sveta

  Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou
  Prví absolventi nášho anglického programu European Joint Masters in Social Work with Children and Youth

  Prví absolventi nášho anglického programu European Joint Masters in Social Work with Children and Youth

  2. augusta 2023 sa v Lisabone uskutočnila slávnostná promócia absolventov nášho programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou.
  Náš medzinárodný študent tretí v celoslovenskej súťaži ŠVOČ

  Náš medzinárodný študent tretí v celoslovenskej súťaži ŠVOČ

  Ocenenie študenta anglického programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou
  Študijný poradca pre študentov sociálnej práce

  Študijný poradca pre študentov sociálnej práce

  Vedeli ste, že na Katedre sociálnej práce pôsobí študijný poradca?
  Diplom z ružomberskej sociálnej práce? Dobrý nápad, lebo sme druhá najkvalitnejšia katedra na Slovensku

  Diplom z ružomberskej sociálnej práce? Dobrý nápad, lebo sme druhá najkvalitnejšia katedra na Slovensku

  Katedra sociálnej práce PF KU sa zároveň stala najkvalitnejším pracoviskom vzdelávajúcim v sociálnej práci na Strednom a Východnom Slovensku
  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

  Vzdelávame pracovníkov sociálnych služieb

  Vzdelávame pracovníkov sociálnych služieb

  Projekt: Demence nezná hranice – zlepšujeme péči o osoby s demencí prostřednictvím vzdělávání a využívání ICT
  Jedinečný magisterský program KU v Ružomberku priťahuje študentov z celého sveta

  Jedinečný magisterský program KU v Ružomberku priťahuje študentov z celého sveta