Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-223-3321-4
  Publikácia na stiahnutie: English-Slovak and Slovak-English Dictionary.pdf (1.8M)
  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary