Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
    Rok vydania:2021
    Publikácia na stiahnutie: Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle.pdf (5.44M)
    Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle