Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Project: Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations 2019-1-SK01-KA204-060806

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Publikácia na stiahnutie: Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle.pdf (5.44M)
  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle