Študijné oddelenie PF KU

  Kontakt:

  Tel.:
  +421 44 432 68 42 (spojovateľka)
  +421 44 432 68 44 (študijné oddelenie)
  +421 918 722 134 (študijné oddelenie)
  +421 918 337 443 (študijné oddelenie)

  Email:
  studijne.pf(zavinac)ku.sk

   

  Prosíme študentov aby uprednostňovali vybavovanie prostredníctvom e-mailu s konkrétnou študijnou referentkou podľa svojho študijného programu:

  Študijné programy: manažment, sociálna práca

  Kancelária č. A122 (1. poschodie)

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Úradné hodiny študijného oddelenia počas prednáškového obdobia:

  Pondelok  9.00 - 11.00
  Utorok  9.00 - 11.00
  Streda  13.00 - 14.00
  Štvrtok  zatvorené 
  Piatok  13.00 - 14.00

  Študijné programy: špeciálna pedagogika, pedagogika, učiteľstvo predmetov v kombinácii

  Kancelária č. A123 (1. poschodie)

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Úradné hodiny študijného oddelenia počas prednáškového obdobia:

  Pondelok  9.00 - 11.00
  Utorok  9.00 - 11.00
  Streda  13.00 - 14.00
  Štvrtok  zatvorené 
  Piatok  13.00 - 14.00

  Študijné programy: predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

  Kancelária č. A121 (1. poschodie)

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Úradné hodiny študijného oddelenia počas prednáškového obdobia:

  Pondelok  9.00 - 11.00
  Utorok  9.00 - 11.00
  Streda  13.00 - 14.00
  Štvrtok  zatvorené 
  Piatok  13.00 - 14.00

   

  Fakultný správca  akademického informačného systému AiS2

  Kancelária č. A120 (1. poschodie)

  Ing. Miroslava Vojsovičová

  Referentka, Fakultný správca AIS2, Nepedagogická zamestnankyňa

  Študijná referentka pre Centrum celoživotného vzdelávania PF KU

                                 www.ccvpfku.sk                            

  Jana Kyselová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Oznámenia o uložení zásielky pre študentov:

  Oznámenia o uložení zásielky pre študentov

  Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete:

         Úradná výveska/vnútorné predpisy      

                      Štúdium a vzdelávanie