Študijné oddelenie PF KU

  Aktuálne oznamy

  študijného oddelenia pre študentov

  Kontakt:

  Tel.:
  +421 44 432 68 42 (spojovateľka)
  +421 44 432 68 44 (študijné oddelenie)
  +421 918 722 134 (študijné oddelenie)
  +421 918 337 443 (študijné oddelenie)

  Email:
  studijne.pf(zavinac)ku.sk

  Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin:

  Pondelok  zatvorené
  Utorok  9.00 - 11.00
  Streda  9.00 - 11.00
  Štvrtok  zatvorené 
  Piatok  zatvorené 

  Študijné oddelenie PF KU je presťahované do nových priestorov na 1.poschodí.

   

  Prosíme študentov aby uprednostňovali vybavovanie prostredníctvom e-mailu s konkrétnou študijnou referentkou podľa svojho študijného programu:

  Študijné programy: manažment, sociálna práca

  Kancelária č. A122 (1. poschodie)

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Študijné programy: špeciálna pedagogika, pedagogika, učiteľstvo predmetov v kombinácii

  Kancelária č. A123 (1. poschodie)

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Študijné programy: predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

  Kancelária č. A121 (1. poschodie)

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Fakultný správca  akademického informačného systému AiS2

  Kancelária č. A120 (1. poschodie)

  Ing. Miroslava Vojsovičová

  Referentka, Fakultný správca AIS2, Nepedagogická zamestnankyňa

  Študijná referentka pre Centrum celoživotného vzdelávania PF KU

  www.ccvpfku.sk

  Jana Kyselová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

   

  Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete:

  Úradná výveska/vnútorné predpisy

  Štúdium a vzdelávanie