Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 (PEMF2021)

  3.ročník konferencie PEMF2021 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v domácom a medzinárodnom prostredí.

  Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 (PEMF2021)
  „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií“

  3.ročník konferencie PEMF2021 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v domácom a medzinárodnom prostredí. 

  Dátum konania: 14.10.2021 ONLINE

   

   

  Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 - webová stránka konferencie