Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 (PEMF2021)

3.ročník konferencie PEMF2021 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v domácom a medzinárodnom prostredí.

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 (PEMF2021)
„Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií“

3.ročník konferencie PEMF2021 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v domácom a medzinárodnom prostredí. 

Dátum konania: 14.10.2021 ONLINE

 

 

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 - webová stránka konferencie