Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0663/18
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
    Vedúci projektu:Mgr. Peter Madzík
    Zahraničný projekt:nie