Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-561-0709-6
    Úvod do hudobnej estetiky