Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD
  Spoluriešitelia:Ing. Jana Jacková, PhD.
  Zahraničný projekt:nie