Projekty

  Počet nájdených projektov: 4

  Multimediálna platforma prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí pre učiteľov a ďalšie pomáhajúce profesie v prostredí školy

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Pracovné zdroje a požiadavky ako prediktory vyhorenia v učiteľskej profesii (validizácia výskumného nástroja Burnout Assessment Tool)

  Číslo projektu:VEGA 1/0106/23 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné uplatnenie absolventov

  Číslo projektu:KEGA 014KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume

  Číslo projektu:KEGA 010KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.