Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
  Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3493-8
  Publikácia na stiahnutie: 231102 Macura a kol. English for Slovak Sports Experts.pdf (9.71M)
  English for Slovak Sports Experts