Vedúci katedry

  Profesori

  Docenti

  Odborní asistenti

  Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Martina Procházková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna PhD., ArtD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti