Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka

  Tajomník katedry

  Mgr. Martina Procházková, PhD.

  Tajomníčka katedry, Odborná asistentka

  Profesori

  Docenti

  Odborní asistenti

  Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr., Mgr. art., Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Asistenti