Identifikácia, analýza a inhibícia latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0452/18
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie