Vedúci katedry

  Profesori

  Univerzitní profesori

  doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka

  Univerzitní docenti

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent