Vedúci katedry

  Profesori

  doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka

  Docenti

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Docentka

  doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka