Prví absolventi študijného programu Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ boli v r. 1999 na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku, ktorá v tom čase patrila pod Žilinskú univerzitu. Samotná Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky vznikla až pod hlavičkou Katolíckej univerzity na Pedagogickej fakulte v roku 2002.

    Štúdium a vedecké aktivity na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky zabezpečujú skúsení vyučujúci a odborníci z praxe. Členovia katedry ponúkajú študentom v rámci vzdelávania i rôzne možnosti prepojenia s bežnou praxou, a to vo forme rôznych prezentácií, súťaží a divadiel pre deti.

    Každý rok sa organizuje výtvarná prezentácia s názvom Obrázky z mesta a literárna prezentácia s názvom Poviem Ti básničku, pričom obidve akcie sú pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý je 4. novembra. Pre študentov sa niekoľkokrát ročne usporadúva diskusia so spisovateľmi, ktorí sa venujú detskej tvorbe. Zúčastňujú sa každoročných podujatí, ku ktorým patrí sv. Mikuláš, Deň detí, ale aj Detská univerzita.

    Katedra spolupracuje s rôznymi organizáciami, ktorých členovia v určitých cykloch usporadúvajú rôzne stretnutia a semináre pre študentov z bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika a magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.