Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 019KU-4/2019
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
    Zahraničný projekt:nie