Výsledky prijímacieho konania

  Akademický rok 2023-2024

  Aktualizácia ku dňu 27.9.2023

  Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2023-2024

  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 22.09.2023 -druhé kolo (93 KB)
  Študijný program: Sociálna práca
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 30.08.2023 -druhé kolo (99 KB)
  Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 30.08.2023 - druhé kolo (98 KB)
  Študijný program: Didaktika hudby
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 24. augusta 2023 (144 KB)
  Študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 25. augusta 2023 (119 KB)
  Študijný program: Bc. učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok konaných dňa 25. augusta 2023 (114 KB)
  Študijný program: Mgr. učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 23. augusta 2023 (123 KB)
  Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a jednopredmetové učiteľstvo telesnej výchovy
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2023 (118 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2023 (121 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky talentových skúšok Mgr. konaných dňa 22. augusta 2023 (144 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2023 (118 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2023 (135 KB)
  Študijný program: učiteľstvo predmetov v kombinácii
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 30. júna 2023 (95 KB)
  Študijný program: Didaktika hudby
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 20. júna 2023 (95 KB)
  Študijný program: Sociálna práca
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 14. júna 2023 (98 KB)
  Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok zo dňa 30. mája 2023 (146 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy Mgr.
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 24. mája 2023 (117 KB)
  Študijný program: manažment, učiteľstvo predmetov v kombinácii
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 23. mája 2023 (134 KB)
  Študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 23. mája 2023 (117 KB)
  Študijný program: manažment, sociálna práca, predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2023 (145 KB)
  Študijný program: učiteľstvo predmetov v kombinácii s anglickým jazykom a literatúrou
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 9. mája 2023 (484 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 9. mája 2023 (149 KB)
  Študijný program: učiteľstvo predmetov v kombinácii
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 9. mája 2023 (161 KB)
  Študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 9. mája 2023 (129 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 9. mája 2023 (130 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 9. mája 2023 (122 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 9. mája 2023 (116 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy. Stupeň štúdia: magisterský
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 2. mája 2023 (546 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 2. mája 2023 (125 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 26. apríla 2023 (139 KB)
  Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a jednopredmetové učiteľstvo telesnej výchovy