Výsledky prijímacieho konania

  Akademický rok 2022-2023

  Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2022-2023

  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (114 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (113 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (182 KB)
  Študijný program: učiteľstvo v kombinácii, pedagogika a špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (132 KB)
  Študijný program: pedagogika
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (151 KB)
  Študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (148 KB)
  Študijný program: učiteľstvo predmetov v kombinácii
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (119 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (117 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 10. mája 2022 (337 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 3. mája 2022 (119 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 4. mája 2022 (388 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 22. apríla 2022 (127 KB)
  Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a jednopredmetové učiteľstvo telesnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok konaných dňa 20.4.2022 (117 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy (Mgr.)
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 7. apríla 2022 (123 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy