Výsledky prijímacieho konania

  Akademický rok 2022-2023

  Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2022-2023

  Výsledky prijímacích skúšok z rozširujúceho študijného programu 24. augusta 2022 (63 KB)
  Učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia - klavír, učiteľstvo hudobného umenia - sólový spev
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 24. augusta 2022 (121 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 23. augusta 2022 (162 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 23. augusta 2022 (127 KB)
  Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a jednopredmetové učiteľstvo telesnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 23. augusta 2022 (120 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium (98 KB)
  Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky z prijímacieho konania primárne vzdelávanie zo dňa 23. augusta (119 KB)
  Primárne vzdelávanie
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2022 (118 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2022 (118 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky prijímacích skúšok z matematiky zo dňa 22.8.2022 (94 KB)
  Rozširujúce štúdium
  Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 22. augusta 2022 (146 KB)
  učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 18.8.2022 (92 KB)
  Študijný program: Sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 8.júna 2022 (146 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (114 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (113 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 18. mája 2022 (182 KB)
  Študijný program: učiteľstvo v kombinácii, pedagogika a špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (132 KB)
  Študijný program: pedagogika
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (151 KB)
  Študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (148 KB)
  Študijný program: učiteľstvo predmetov v kombinácii
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (119 KB)
  Študijný program: manažment
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 11. mája 2022 (117 KB)
  Študijný program: sociálna práca
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 10. mája 2022 (337 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 3. mája 2022 (119 KB)
  Študijný program: učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 4. mája 2022 (388 KB)
  Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 22. apríla 2022 (127 KB)
  Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a jednopredmetové učiteľstvo telesnej výchovy
  Výsledky talentových skúšok konaných dňa 20.4.2022 (117 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy (Mgr.)
  Výsledky talentových skúšok a motivačného pohovoru konaného dňa 7. apríla 2022 (123 KB)
  Študijný program: učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy