ARS ET EDUCATIO VIII.

Webová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
ARS ET EDUCATIO VIII.

Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

Vás srdečne pozývajú na

webovú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

ARS ET EDUCATIO VIII.

Ružomberok 24.− 25.11.2021

Cieľom vedeckej konferencie Ars et educatio s medzinárodnou účasťou je reflektovať problematiku umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl. K rokovaciemu programu pozývame vedecko-pedagogických pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov na rôznych stupňoch škôl a študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby, didaktika výtvarného umenia, didaktika primárneho vzdelávania (so zameraním hudobnú a výtvarnú výchovu). Príspevky doktorandov nemusia nutne korešpondovať s tematickými okruhmi konferencie. Sprievodné podujatia (tvorivé dielne, workshopy a koncert) sa v tomto ročníku konferencie neuskutočnia.

Vedecké príspevky budú recenzované a publikované.

Viac informáciií na webovej stránke konferencie