Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 042KU-4/2011
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
    Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
    Zahraničný projekt:nie