TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Publikácia na stiahnutie: Technické vzdelávaniena primárnom stupni školy.pdf (9.47M)
  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE