Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2015
    ISBN:978-80-561-0283-1
    Ján Kollár a jeho plán školskej reformy