Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.

  Táto publikácia je parciálnym výstupom grantovej úlohy VEGA 1/0482/21 ,,Štandardizácia špecifického krátkointervalového zaťaženia ako motorického testu silovo-vytrvalostných schopností pre úpolové športy“

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1088-1
  Publikácia na stiahnutie: siska_aktualne _problemy_tv_XII.pdf (2.1M)
  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.