Komplexná inovácia a edukačná podpora premetov študijného programu ‘‘Učiteľstvo informatiky‘‘ so začlenením problematiky ‘‘Internetu vecí‘

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 008KU-4/2020
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:doc. Ing. Igor Černák, PhD.
    Zahraničný projekt:nie