Bc. Učiteľstvo hudobného umenia - externá forma

    (štandardná dĺžka štúdia 4 roky)

    Opis študijného programu

    Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu

    Akademický rok 2022/2023