Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0624/20
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie