Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-597-1
  Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010