Propozície KU futbalovej ligy

  Propozície KU futbalovej ligy

  Propozície KU volejbalovej ligy

  Propozície KU volejbalovej ligy

  Volej Liga 2022/2023

  Volej Liga 2022/2023

  Odbor Telesná- Zdravotnícka fakulta 3:1 Odbor Telesná- Zdravotnícka fakulta 3:2