Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-5
  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku