Darina Šperňáková, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

  „Absolvovanie štúdia na vysokej škole mi dalo veľmi veľa a neľutujem ani sekundu, že som sa tam prihlásila a absolvovala ju. Keď vieme, čo chceme, tak by sme mali ísť za svojim snom a robiť to, čo nás napĺňa a baví.“
  • absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých z akademického roku 2019/2020
  • zástupca riaditeľa Súkromnej spojenej školy, Klokočov 90, organizačná zložka Súkromná špeciálna materská škola, Klokočov 90

  Škola a školské prostredie pre mňa osobne znamená veľmi veľa. Prečo? Lebo mi to do života dalo mnoho praktických zručností, potrebných vedomostí a vďaka získanej praxi aj dôležité skúsenosti, ktoré ma posúvajú stále vpred. Vďaka škole som pochopila, čo chcem v živote robiť, že sa chcem učiť, a že chcem napredovať vo svojej profesii neustále ďalej a ďalej. Tak isto som vďaka škole zistila, že je potrebné prispôsobiť sa súčasnej dobe, technike a hlavne deťom, ktoré učím.

  Aj vďaka mne tieto deti dokážu napredovať, aj keď nie rýchlo, ale postupne, malými krokmi, ale pre mňa to znamená veľmi veľa, lebo vidím, že moja práca má zmysel. Každý jeden deň je iný, odlišný od predošlého, tak isto ako práca s deťmi. Vďaka získaním vedomostiam a skúsenostiam v škole som sa naučila, ako mám s deťmi pracovať, ako im mám vysvetľovať a hlavné je to, aby som sa ja sama prispôsobila deťom, ktoré učím. Ani jedno dieťa nie je rovnaké, každé jedno je iné, odlišné a potrebuje individuálny prístup.

  Absolvovanie štúdia na vysokej škole mi dalo veľmi veľa a neľutujem ani sekundu, že som sa tam prihlásila a absolvovala ju. Keď vieme, čo chceme, tak by sme mali ísť za svojim snom a robiť to, čo nás napĺňa a baví.