Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-561-0678-5
    Náuka o hudobných formách