Alzheimer Fórum 2023

    Alzheimer Fórum 2023

    Konferencia o neurodegeneratívnych ochoreniach
    Svetový deň sociálnej práce 2023

    Svetový deň sociálnej práce 2023

    Katedra sociálnej práce