Alzheimer Fórum 2023

  Alzheimer Fórum 2023

  Konferencia o neurodegeneratívnych ochoreniach
  Svetový deň sociálnej práce 2023

  Svetový deň sociálnej práce 2023

  Katedra sociálnej práce
  Svetový deň sociálnej práce 2024

  Svetový deň sociálnej práce 2024

  Podujatie k Svetovému dňu sociálnej práce