Štúdium chémie na Pedagogickej fakulte prebieha od roku 2004, pôvodne bolo zastrešované Katedrou biológie a chémie. Štúdium a vedecké aktivity na Katedre chémie a fyziky zabezpečujú skúsení vyučujúci. Významnú časť štúdia tvorí laboratórna odborná prax, počas ktorej sa študenti zapoja do chemických experimentov, ktoré prehlbujú ich teoretické vedomosti.

Viac o katedre

Prezentačné video katedry