Príprava na pedagogický výstup zo spevu

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD., Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0429-3
  Príprava na pedagogický výstup zo spevu