Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2009
    ISBN:978-8084-446-2
    Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule