Katedra telesnej výchovy a športu zabezpečuje od roku 1997 na pedagogickej fakulte KU predmety z telesnej výchovy na zabezpečenie študijného bakalárskeho aj magisterského programu predškolskej a elementárnej pedagogiky a učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Od roku 2019 je možné študovať na našej katedre bakalársky študijný program telesnej výchovy jednoodborovej ako aj v kombinácii. Od roku 2022 je možné študovať na našej katedre magisterský študijný program telesnej výchovy jednoodborovej ako aj v kombinácii. Tento program je zameraný na prípravu učiteľa pre telesnú a športovú výchovu na školách a je obohatený a možnosť zvyšovania špecializácie v rozhodovaní vo volejbale, florbale, stolnom tenise a atletike.

    Katedra zabezpečuje predmety rekondično –relaxačné cvičenia, kondičná príprava (sezóne zručnosti – turistika, plavecký kurz, záchrana topiaceho, lyžiarsky kurz) pre študijný bakalársky program fyzioterapie. Pre študijný bakalársky program urgentnej zdravotnej starostlivosti predmet kondičnej prípravy. Tieto sa realizujú na fakulte zdravotníctva KU.
    Študenti katedry sa podieľajú na vedení futbalovej a volejbalovej ligy, ktoré sa konajú v priebehu každého študijného roku. Navrhujú a organizujú rôzne športové akcie a podujatia. 

    Prezentačné video katedry