​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-053-9
  ​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426