Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-596-4
  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči