Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 005SPU-4/2019
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.
    Zahraničný projekt:nie