Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0732-4
  Publikácia na stiahnutie: kovacova_evalvacia_volnocasovych_aktivit.pdf (1.38M)
  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí