Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Publikácia je súčasťou grantového projektu KEGA 012KU-4/2019 Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré zaostávajú vo výsledkoch pre nedostatočnú subvenciu v škole alebo v rodine.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Publikácia na stiahnutie: Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia.pdf (7.4M)
  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia