Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Jozef Horvát
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0974-8
  Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  Publikácia predstavuje pohľad do hudobných dejín obce Brodno (v súčasnosti mestská časť Žiliny). Autor stručne charakterizuje dejiny cirkevnej hudby v obci (osoba ludirectora), ochotníckeho divadla, estrád, publikuje jedinú známu zachovanú ľudovú pieseň z obce a venuje sa hudobným zoskupeniam v obci - predovšetkým Dychovému súboru Brodňanka. V publikácii nechýba ani vývin dychovej hudby v Žiline, Kysuckom Novom Meste a v okolitých obciach.