Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov a žiačok základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0280/19
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Jan 2021
    Vedúci projektu:PaedDr. Peter Krška, PhD.
    Zahraničný projekt:nie