Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca

  „Vysoká škola ma naučila byť samostatnou, odvážnou, priebojnou osobou - už sa nebojím ozvať sa“
  Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca

  absolventka študijného programu sociálna práca/sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 2015/2020

  matka na plný úväzok (rodičovský)

  Pred nástupom na vysokú školu som mala, okrem iných, dva hlavné ciele. Prvým bolo prekonať samú seba čo sa týka hanblivosti a utiahnutosti voči iným ľuďom, pretože som nemala rada na sebe svoju dosť introvertnú povahu. Ľudí som sa skôr stránila, vždy som mala túžbu pomôcť ak som videla, že to je potrebné, no moja hanblivosť ma zakaždým zastavila a odradila, čo som neskôr ľutovala. Druhým mojím cieľom bola zároveň práca s ľuďmi. Áno, veď existuje veľa pracovných odvetví, kde sa dá pracovať s ľuďmi, no mňa to ťahalo práve k sociálnej práci, sama neviem prečo, nemám konkrétny dôvod.

  Na štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku mám neskutočne krásne spomienky a vždy sa k ním rada vrátim. Každý jeden deň mi niečo dal, od pedagogického zboru až po spolužiakov - kolegov. Povedala by som, že vysoká škola ma naučila byť samostatnou, odvážnou, priebojnou a v neposlednom rade ma pripravila byť zodpovedným dospelým človekom. Moje ciele sa čiastočne naplnili, ľudí sa nestránim a rada s nimi komunikujem - "už sa nebojím ozvať sa". Čo sa týka práce s ľuďmi, žiaľ nestihla som sa zatiaľ realizovať, pretože zároveň so štátnicami zúril vírus a tak možnosti zamestnať sa výrazne klesli. Druhý dôvod prečo som zatiaľ nenašla prácu pre mňa bol oveľa milší a síce, s manželom sme práve očakávali príchod našej prvej dcérky.

  Momentálne sa naplno venujem materstvu a výchove mojej najmilšej, no v budúcnosti by som sa chcela uberať tým smerom, na ktorý som sa pripravovala na Katolíckej univerzite.