Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Zborník odborných a vedeckých prác

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Publikácia na stiahnutie: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X.pdf (9.2M)
  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Zostavovateľ

  Dr. habil. Mgr. Ing. István Szőköl, PhD.

  Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.

  Recenzenti

  Doc. Mgr. Martin ZVONAŘ, PhD.

  PaedDr. Andrej HUBINÁK, PhD.

  Sadzba

  Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.

  Obálka

  Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.