Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

Zborník odborných a vedeckých prác

Informácie o publikácii

Autor/Kolektív:Ľuboslav ŠIŠKA
Rok vydania:2021
ISBN:978-80-561-0878-9

Zostavovateľ

Dr. habil. Mgr. Ing. István Szőköl, PhD.

Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.

Recenzenti

Doc. Mgr. Martin ZVONAŘ, PhD.

PaedDr. Andrej HUBINÁK, PhD.

Sadzba

Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.

Obálka

Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA, PhD.