Internát IJP

  Internát IJP

  Kontakt:

  Katarína Petreková
  mob. číslo: 0917 939 052, 0905 343 701
  katarina.petrekova@ku.sk

  Ubytovanie:

  Dlhodobé ubytovanie
  Pre študentov sú k dispozícii päťposteľové, štvorposteľové, trojposteľové, dvojposteľové a jednoposteľové izby.

  Okrem toho internát disponuje aj bunkou pre imobilných študentov.

  Cenník za dlhodobé ubytovanie študentov:
  4 – 5 posteľová izba      80 € / mesiac (za jednu posteľ)
  2 – 3 posteľová izba      83 € / mesiac (za jednu posteľ)
  1 posteľová izba             85 € / mesiac

  Stravovanie

  Školská jedáleň Strednej pedagogickej školy (Bottova 15A, Levoča)
  Cena stravného lístka za obed: 3,20 €
  Výdaj stravných lístkov pre študentov
  Pondelok: 8.00 – 10.00
  Streda: 8.00 – 10.00
  Kontaktná osoba: Ing. Lucia Verčimáková – sekretariát č. dv. 212

   

  Jedálny lístok (len obed)

  Stravovanie